August 2020
November 2018
October 2018
کلایمر تک موتور مناسب برای یک نفر

در کلایمرهای traction hoist بدلیل لزوم استفاده کابر از فرود دستی اظطراری در صورت نیاز به فقط یک نفر نیروی کار از کلایمرهای تک موتور استفاده می شود لذا تمامی برندهای معتبر دارای کلایمر تک موتور می باشند که برای ارتفاع زیر 40 متر و حجم کار کم مورد استفاده قرار می گیرد.

31

اکتبر
2018
مونوریل آلومینیومی جابجایی افقی دسترسی با طناب

کلتک نروژ دارای چهار نوع مونوریل آلومینیومی جهت سهولت جابجایی و سرعت عملیات دسترسی با طناب می باشد همانگونه که در تصویر مشاهده می شود چندین نفر در حال عملیات روی مونوریل 126 با امکان جابجایی افقی هستند

21

اکتبر
2018
مونوریل آلومینیومی KOT106

مونوریل آلومینیومی KOT106 دارای حداکثر ظرفیت 600 کیلوگرم ساخت هیدرو آلومینیومی نروژ به سفارش کلتک

14

اکتبر
2018
کلایمر مونوریل WT402 ساخت kOLTEK

کلایمر تمام آلومینیومی کلنک نروژ تک موتوره دارای ظرفیت 130 کیلوگرم ،ترمز ضد افزایش سرعت ، جعبه کنترل حرکت عمودی و افقی و فرود اظطراری دستی با سرعت کنترل شده 8 متر در دقیقه

14

اکتبر
2018
December 2017

دسامبر 2017

Page 1 of 212